مقام مجنونی  

درخواست حذف این مطلب
ده رمانِ زامان، دَرده گه یْ کاریم هامْ رازِ نالَه یْ ، شُوان بیداریم راحَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم مَرحمِ ... یْ پِر ژِه خارَگم آيْ را حَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم مَرحمِ ... یْ پِر ژِه خارَگم کُوا لِیْلی، نیا لِیْلی، چیا لِیْلی خیال دُ وِیْ تُاو نیشْتَنِ وَ جَرْگَم وَه دوریتْ قَسَمْ ، رازیمُ وَ مَرْگَم هی چه مانمَ رﻳاوْ، روخسارَم زرْدَه ن له داخِ یارانْ پیرانِمُ کَردَنْ آيْ شَرطِِمْ شَرطیوَنْ، مَجْنونْ شَرط کَردَن لِیْلِی مِن تونی تا وِ ر

ادامه مطلب  

... بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل  

درخواست حذف این مطلب
بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 183 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 118 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مق

ادامه مطلب  

بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل  

درخواست حذف این مطلب
بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 183 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 118 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی ... ن متأهل فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مق

ادامه مطلب