در ستایش گفتمان !!! : نسخه ای تازه از چپ !!! ی  

درخواست حذف این مطلب
  «می خواهم از اختیار، اراده و !!! صحبت کنم» 1 !!! با گفتن این جمله نشان داد که نه «تذکّر» به گفتمان انقلاب !!! ی و نه حتی «بازگشت به آرمانهای 57» بلکه «احیا»ی گفتمان انقلاب !!! ی را رس !!! خود قرار داده است.  !!! حالا قلب «راست گرایی» چه مسلمان یا سکولار، چه اصولگرا یا جمهوری خواه و چه اصلاح طلب یا دموکرات را هدف گرفته است. او جرأت کرده است که به سنگینترین و دشوارترین وادی تعالی خواهان «وادی !!! » پای بگذارد.    شکی نیست که گفتمان انقلاب !!! ی در چهارمین دهه

ادامه مطلب  

لبیک یا رسول الله  

درخواست حذف این مطلب
-  بالغ بر 500 سال است «تمدن مدرن» با همه توانمندی‌هایش، دین را زیر سوال می‌برد، ترور شخصیت و سرکوب می‌کند، !!! افه و اسباب عقبگرد می‌شناساند و با آن می‌جنگد تا نابود کند یا به گوشه انزوا بکشاند. غرب جدید موفق شد !!! یت و یهودیت را چنان منکوب یا تحریف کند که یا به گوشه کلیسا و کنیسه بخزند، یا اینکه به استخدام دربیایند. دین، افیون توده‌ها و اسباب عقب‌ماندگی جا انداخته شد و به ویژه در سده‌ای که گذشت، زیر دست و پا ماند. !!! اما- هرچند تلاش شد سرنوشت

ادامه مطلب  

عملیات بیت المقدس هفت  

درخواست حذف این مطلب
عملیات بیت المقدس هفت آ !!! ین عملیات جنگ در محور جنوبی نبرد پس از تقویت دوباره ی عراق توسط حامیان غربی صدام، و هزینه هایی که کشورهای عربی خلیج فارس صرف حمایت از رژیم عراق در رویارویی با ایران می !!! د، قوای مسلح این کشور دست به تهاجماتی قابل توجه به محورهای جنوبی جنگ زدند. در حالیکه ایران آماده میشد تا قطعنامه ی 598 سازمان ملل را بعنوان معاهده ای برای پایان جنگ 92ماهه تحمیلی بپذیرد، نیروهای دشمن با پیشروی در خطوط ایران و حتی برخی مناطق وضعیت فوق

ادامه مطلب  

عملیات بیت المقدس شش  

درخواست حذف این مطلب
عملیات بیت المقدس شش !!! قله ی شیخ محمد عراق در محور شمالی جنگ و آ !!! ین نفوذ به جبهه ی دشمن هنگامیکه شهر فاو سقوط کرد وضعیت موشک باران تهران و !!! ای ایران از سوی دشمن فروکش کرده بود. پس از گذشت یک ماه از این بحران عملیات بیت المقدس شش در محورهای کوهستانی و برف پوش شمال شهر ماهوت کردستان عراق و مشخصا بلندی های شیخ محمد، آسوس و استروک صورت گرفت؛ که به !!! این بلندی های مشرف بر سد و شهر دوکان عراق در منطقه ای به گستردگی 65کیلومتر مربع انجامید. حمله ی نه

ادامه مطلب  

عملیات بیت المقدس پنج  

درخواست حذف این مطلب
عملیات بیت المقدس پنج ضربه ای کاری به سازمان زرهی دشمن محور شمالی جبهه جنگ در آ !!! ین ماه های جنگ هشت ساله ی ایران و عراق و در هنگامیکه نیروهای ایران با پیروزی کامل موفق به پیشروی در خاک دشمن و آزادسازی مناطق و !!! ای مهمی همچون حلبچه کردستان عراق شده بودند یک عملیات انهدامی برای ضربه زدن به ماشین جنگی عراق در منطقه عمومی پنجوین صورت گرفت. این منطقه پیوسته صحنه ی رویارویی قوای خودی و دشمن از جمله عملیات والفجر چهار بود این یورش بی امان را نیروی

ادامه مطلب  

عملیات بیت المقدس  

درخواست حذف این مطلب
عملیات بیت المقدس سرآغار فتوحات بزرگ جنگ بیش از بیست ماه از آغاز جنگ تحمیلی استگبار علیه جمهوری نوپای !!! ی ایران می گذشت و شهر !!! مشهر همچنان در چنگ نیروهای عراق قرار داشت. عملیات فتح المبین در منطقه غرب دزفول و شوش اخیراً به پایان رسیده و نتایج شگفت انگیز آن روح تازه ای در کالبد رزمندگان !!! دمیده بود. فرماندهان جنگ برآن بودند تا فرصت ابتکار عمل و کشاندن جنگ به یک شکل فرسایشی و بلند مدت از دشمن گرفته شود؛ بویژه آن که فصل گرمای طاقت فرسای جنوب ک

ادامه مطلب  

عملیات بدر  

درخواست حذف این مطلب
عملیات بدر بازگشت دوباره به هورالهویزه ی !!! ال از انجام عملیات خیبر می گذشت و تجربه های ارزنده و فراوانی برای فرماندهان جنگ بدست آمده بود. چندین فرمانده و نیروی کارآمد به شهادت رسیده و از همه ی عملیات هایی که طرح ریزی شده بود تنها عملیات میمک در جبهه میانی به اجرا درآمد. از سه منطقه ای که برای حمله های بعدی در نظر گرفته شد، یعنی منطقه عملیاتی خیبر در هورالهویزه، شرق بصره، رمضان و غرب اروند نهایتاً منطقه هورالهویزه برگزیده شد. تا عملیات بدر با

ادامه مطلب  

عملیات قدس پنج  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس پنج ازادسازی چهار پاسگاه دشمن در غرب هوالهویزه عملیات قدس پنج برای تکمیل پیروزی های عملیات قدس یک و دو در نظر گرفته شد و هدف از انجام آن تصرف پاسگاه الیج، واقع در هوالهویزه و نزدیک شدن به البیضه بود. با توجه به حساسیت پاسگاه الیج که در سمت چپ پاسگاه بلاله و نزدیک البیضه قرار داشت، تأمین بیشتر جاده ی خندق و جناح راست خط پ ندی مد نظر فرماندهان پاسداران بود؛ زیرا احتمال میرفت دشمن با اتکا به خشکی های موجود در این محور با نزدیک شدن به م

ادامه مطلب  

عملیات قدس چهار  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس چهار !!! دریاچه ام النهاج در محور جنوبی جنگ توفان شدید دریاچه کم عمق ام النهاج عراق در شمال شرقی شهر بصره و همچنین اسارت نیروهای اطلاعاتی دشمن بدست رزمندگان مجاهدین عراقی از تیپ نه بدر در این منطقه انگیزه های طرح و اجرای عملیات قدس چهار شد. توفان عوارض خشک و کوچک بر سطح دریاچه را کنار زد و دریاچه به شط العرب متصل شد این دریاچه از چند طرف به چندین آبراه و روستا ختم می شود و مساحتی در حدود 100کیلومتر مربع را داراست و آب آن از رودخانه های

ادامه مطلب  

عملیات نصر  

درخواست حذف این مطلب
عملیات نصر هویزه - شهادت سید حسین علم الهدی عملیات نامنظم و در نوع خود گسترده ی نصر با هدف آزادسازی جفیر، پادگان حمید و در نهایت !!! مشهر طرح ریزی شد. بنا بر آن بود تا با دستی به اه مورد نظر نیروهای دشمن تا حومه ی شهر بصره تعقیب شوند، این طرح فراگیر و بزرگ در روز 15دی ماه1359 با استعداد سه تیپ زرهی از لشکر6 و لشکر92 زرهی اهواز و دو گردان پیاده از نیروهای پاسداران انقلاب !!! ی، همچنین شماری از افراد ستاد جنگ های نامنظم به فرمانده ی شهید !!! مصطفی چمران به

ادامه مطلب  

عملیات محمد رسول الله ص  

درخواست حذف این مطلب
عملیات محمد رسول الله ص آزمونی بزرگ برای !!! ب تجربه و کادرسازی برای جنگ منطقه جنگی جنوب از سوی ایران و عراق در اولویت نخست قرار داشت. عملیات بزرگ و گسترده ای چون طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس، در قالب ده طرح کربلا در حال طراحی و اجرا بود؛ اما در جبهه شمالی، غرب بنا بر اولویت سوم آن و پراکندگی مواضع دو طرف، نبرد به شدت و انسجام جنوب و جبهه ی میانی پیگیری و اجرا نمی شد. با این حال جبهه غرب هیچگاه از وجود رزمندگان جان بر کف و فرماندهان کارآمد

ادامه مطلب  

عملیات !!! علی ع  

درخواست حذف این مطلب
عملیات !!! علی ع الله اکبـر روز 31اردیبهشت ماه1360 یک روز بزرگ در تاریخ جنگ بود. نیروهای پاسداران  و ستاد !!! بطور مشترک و همزمان از سه محور نخستین حمله ی هماهنگ خود را به اجرا گذاشتند. این عملیات با فرماندهی مشترک و در منطقه شوش و گرد به اجرا درآمد. دو عملیات در گرد و شمال کرخه و غرب گرد انجام شد، تا عملیات اصلی در چهار محور فرعی، در شمال رود کرخه به روی تپه های الله اکبر صورت پذیرد. پیش از انجام عملیات !!! علی ع که با هدف آزادسازی این تپه های مهم در من

ادامه مطلب  

عملیات محرم  

درخواست حذف این مطلب
عملیات محرم فرو بردن عراق در ح !!! انفعالی محض پس از انجام عملیات موفق و موثر بیت المقدس، فتح المبین، مسلم بن عقیل ع، ثامن الائمه ع و ... نمی بایست به عراق فرصت خارج شدن از ح !!! انفعالی و دفاعی داده می شد؛ بنابراین در طرح عملیات محرم علاوه بر آزادسازی ارتفاعات مرزی حُمرین در جبهه جنوبی و تصرف جای پا برای تهدید منطقه ی العماره ی عراق، این موارد نیز مد نظر فرماندهان پاسداران انقلاب !!! ی قرار گرفت. قرار بود در محور عین خوش زویدات در جنوب شرقی دهلران،

ادامه مطلب  

عملیات ظفر شش  

درخواست حذف این مطلب
عملیات ظفر شش نامنظم حمله ی غافلگیرانه به پشت خطوط دشمن در اوج سرمای زمستان عملیات ظفر شش، در 5 اسفندماه 1366 با هدف آزادسازی بلندی های منطقه ی عمومی سن در شرق استان کرکوک عراق، عمق جبهه ی شمال دشمن و در اوج سرمای زمستان و برف های کوهستان به انجام رسید. طی این حمله ی غافلگیرانه تعدادی از بلندی های مهم و تاسیسات کاربردی از دست دشمن بیرون آمد که عبارت بوده اند از: بلندی های گرده ناصر، گرده مقبره، گرده سو، گرده قالی و بلندی 606، پل مهم شهر باصره و چند

ادامه مطلب  

عملیات شهید شیخ فضل الله نوری  

درخواست حذف این مطلب
عملیات شهید شیخ فضل الله نوری این عملیات که با شیوه ی غیر کلاسیک محدود، در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های مدن، در محور شهید مؤذنی در شمال آبادان که دشمن از آن برای دیدبانی بهره می برد گردید. در این حمله نیروهای پاسداران و با میزان نیروی برابر شرکت !!! د و موفق به انهدام و به غنیمت گرفتن 15 دستگاه تانک و هلاکت و اسارت 170 تن از قوای دشمن شدند

ادامه مطلب  

عملیات قدس سه  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس سه نفوذ و ضربه به خط دشمن، جبهه میانی جنگ موقعیت منطقه ی عملیاتی قدس سه از سوی دشمن به بلندی های مین منصور و در میان افراد محلی به فره سیاه مشهور است. این منطقه در محور عمومی دهلران طی در غرب رودخانه میمه قرار دارد و دارای تعدادی تپه و بلندی است. بلندی 208 به سبب اشراف آن بر غرب رودخانه میمه شهرت و اهمیت ویژه ای در هر دو سوی نبرد داشت. دشمن پس از ش !!! ت در عملیات بیت المقدس و عقب نشینی سراسری خود که به !!! !!! مشهر معروف است، بخشی از بلندی ها

ادامه مطلب  

عملیات قدس دو  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس دو تحکیم موقعیت نیروها در منطقه هورالهویزه، جبهه جنوبی جنگ عملیات قدس دو ده روز پس از انجام "عملیات قدس یک" در همان منطقه عملیاتی هورالهویزه به اجرا گذاشته شد. این عملیات نیز با رمز "یا محمد رسول الله ص" و در ساعت 2بامداد 4تیرماه 1364 با هدف خنثی !!! پاتک دشمن در اطراف منطقه البیضه انجام گرفت. نیروهای خودی در مناطق نیزار و آب گرفته ی شرق رودخانه ی دجله توانستند طی یک روز از حمله ی احتمالی عراقی ها جلوگیری کرده و به مرتفع نمودن نقاط ضعف خط

ادامه مطلب  

عملیات فتح پنج  

درخواست حذف این مطلب
عملیات فتح پنج نا هماهنگی نیروهای عمل کننده ی منظم و نامنظم با قرارگرفتن سلسله عملیات محدود و گسترده ی برون مرزی در دستور کار فرماندهان جبهه ی شمالی جنگ و همچنین همکاری و بهره گیری از توان جنگندگی مع ن کرد عراقی، حتی بواسطه ی اه مشترک، عملیات نامنظم و گسترده ی فتح پنج، در منطقه ی عملیاتی چوارتا و ماهوت در شمال استان سلیمانیه عراق، و همزمان با عملیات کربلای ده در غرب ماهوت به اجرا گذاشته شد. ساعت 1و 47دقیقه بامداد روز 25فروردین ماه 1366 و در هنگام

ادامه مطلب  

عملیات فتح یک  

درخواست حذف این مطلب
عملیات فتح یک انهدام مراکز نظامی اقتصادی دشمن در عمق یکصد و پنجاه کیلومتری خاک عراق کرکوک از آن زمان که همکاری با مع ن کرد عراقی بویژه "اتحادیه میهنی کردستان عراق" به "جلال !!! ی" مد نظر فرماندهان عالی جنگ در ایران قرار گرفت و به دنبال آن قرارگاه برون مرزی پاسداران انقلاب !!! ی بنام قرارگاه رمضان بدین منظور تقویت شد؛ سلسله عملیات های فتح برای نفوذ و ضربه در عمق جبهه و خاک دشمن طراحی شد. نخستین قدم عملی در اینراه با اجرای عملیات فتح یک در منطقه کرک

ادامه مطلب  

عملیات قدس یک  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس یک !!! به اه عملیات بدر ساعت 21وبیست وپنج دقیقه ی شامگاه 25ام !!! دادماه 1364 نیروهای پاسداران انقلاب !!! ی عملیات قدس یک را با رمز "یا محمد رسول الله ص" در منطقه عملیاتی هورالهویزه در شرق رودخانه دجله ی عراق برای انهادام نیروهای دشمن و برهم زدن انسجام ماشین جنگی عراق در منطقه ای به وسعت 180کیلومتر مربع آغاز !!! د.  در این عملیات چهار روزه نیروهای عمل کننده ی ایران در ظرف چند دقیقه به دو پاسگاه مورد نظر یعنی ابوذکر و ابولیله دشمن دست یافته و مق

ادامه مطلب  

عملیات والفجر 4  

درخواست حذف این مطلب
عملیات والفجر 4 حماسه ی بزرگ جبهه ی شمالی جنگ   دشت وسیع و دره ی شنر میان شهر مرزی بانه و مریوان، با فرو رفتگی خاصی که از خاک عراق به داخل ایران دارد، منطقه ی مهمی در گذشته و تاریخ جنگ تحمیلی به شمار می رود. بلندی های سورَن سور کوه و کانیمانگا در دهانه ی این دشت قرار دارد. شنیدن مطلب بصورت صوتی عملیات والفجر 4 در سه مرحله با هدف وصل این بلندی ها به یکدیگر در خط خودی از روز 27مهرماه1362 به مدت 33 روز در منطقه ی جبهه ی شمالی سلیمانیه و پنجوین انجام شد. حم

ادامه مطلب  

عملیات قادر  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قادر  نخستین عملیات مستقل پس از عملیات بدر   عملیات بدر آ !!! ین شیوه ای بود که پاسداران و ستاد مشترک به طور مشترک در آن عمل !!! د، البته در تدبیر تازه ی فرماندهان جنگ، هر یک از این دو سازمان در مراحل مختلف به یاری یکدیگر می پرداختند؛ به گونه ای که از توپخانه و هوانیروز کمک می گرفت و نیز از یگان های مانوری بهره می جست. عملیات قادر در 24 تیر 1364 نخستین عملیات مستقل پس از عملیات بدر بود و سرهنگ علی صیاد !!! فرماندهی آن را بر عهده داشت. در این عملیا

ادامه مطلب  

عملیات ثامن الائمه (ع)  

درخواست حذف این مطلب
عملیات ثامن الائمه (ع) ش !!! ت حصر آبادان به فرمان !!! (ره)   در نخستین ماه های سال 1360 شهید یوسف کلاه دوز قائم مقام وقت فرماندهی پاسداران انقلاب !!! ی طرح ش !!! ت حصر آبادان را به شورای عالی دفاع ارائه داد. پس از تصویب طرح و هماهنگی با نیروی زمینی !!! و نیرو های تحت امر پاسداران چگونگی عملیات و نحوه انسجام و ادغام نیرو ها ، همچنین نام حمله، روز و ساعت آن مشخص شد. موقعیت جغرافیایی زمین و طرز گسترش و آرایش یگان های عراق در منطقه ی جنوب به گونه ای بود که یک حم

ادامه مطلب  

عملیات عاشورای چهار  

درخواست حذف این مطلب
حماسه ی مجاهدین عراقی در هورالهویزه کار مجاهدین عراقی در جریان عملیات قدس پنج به آزادسازی بخشی از دریاچه ام النهاج عراق در منطقه هوالهویزه منهتی شد و سپس عملیات عاشورای چهار در وسعتی به میزان یکصد و ده کیلومتر مربع برای آزادسازی کامل این دریاچه با همان ترکیب نیروهای عمل کننده در عملیات پیشین به اجرا درآمد.  نیروهای تیپ نه بدر ساعت دو بامداد سی ام فروردین ماه 1365 این حمله را آغاز !!! د.  پناهنده شدن دو تن از نیروهای عراق و ارایه ی اطلاعات مناسب

ادامه مطلب  

عملیات عاشورای سه  

درخواست حذف این مطلب
احیای دوباره تیپ ده سیدال !!! ء پاسداران انقلاب !!! ی مدتی بود که به تیپ ده سیدال !!! ء که بعدها به لشکر تغییر یافت، مأموریتی واگذار نشده بود این تیپ عنوان یگان خط شکن را داشت و حریف جدی لشکر گارد ریاست جمهوری عراق به حساب  می آمد با معرفی فرمانده جدید تیپ بحث عملیات عاشورای 3 به فاصله ی یک روز پس از انجام عملیات عاشورای 2 در منطقه عمومی فکه مطرح شد. با توجه به اینکه آن محور حدود عملیات والفجر مقدماتی و رمضان بود قسمت هایی از میدان های مین قدیمی در آ

ادامه مطلب  

عملیات عاشورای دو  

درخواست حذف این مطلب
محدود ، !!! تپه ی دوقلو عملیات محدود عاشورای دو ساعت دو بامداد روز بیست و چهارم مرداد ماه 1364 با رمز یا مهدی عج در منطقه عمومی چنگوله واقع در جنوب شهر مرزی مهران توسط نیروی زمینی پاسداران صورت پذیرفت نیروهای خودی در این حمله یک روزه که با هدف انهدام نیروهای عراقی مستقر  در منطقه آغاز شده بود ضمن رسیدن به این هدف و کشته و زخمی نمودن و اسارت پانصد و ده تن از نیروهای دشمن گردان یک و دو از تیپ یکصد و چهارده لشکر 35 عراق را منهدم ساختند همچنین چندین دس

ادامه مطلب  

زمانه  

درخواست حذف این مطلب
در تماشای قسمت دوم پدرخواندهتدوین موازی دو دوران از حیات خانواده کورلئونه دو دوره مختلف از تاریخ، دوبار ساخته شدن خانواده و با دو !!! از دو نسل، همه یعنی قسمت دوم پدرخوانده درباره زمان است. زمانی که اولین ایتالیایی ها به امریکا مهاجرت می !!! د، مثل ویتو از چیزی فرار می !!! د و به سرزمین نو با آن تابلوی "بفرمایید !!! " اش که بلافاصله دروغ از آب در می آید و بعد از شماره خوردن و به خط درآمدن و تحویل دادن هویت قدیم و گرفتن هویت قابل هضم برای این ولای

ادامه مطلب  

اسارت  

درخواست حذف این مطلب
در جامعه کنونی ایران بویژه قشر آگاه و بنظر موجه، در ماه محرم؛ یک دهه مراسم می گیرند و عزاداری می کنند که !!! حسین سلام الله علیه را به قتلگاه ببرند و فردای عاشورا عَلَم و پرچم و تکیه ها به انباری ها می رود. در صورتی که اوج مصیبت ها به فرموده اهل بیت و !!! زمان سلام الله علیهم اجمعین تازه آغاز می شود. و زاییده این شه و مسئول این بی توجهی، با افراد محوری جامعه و اهل رسانه و منبر و منبری است. و صداوسیمای !!! ایران در رأس این غلط. رادیو را باز کن! "تی وی" را

ادامه مطلب  

آ !!! ین اخبار !!! ؛ ۳ آذر ۹۵  

درخواست حذف این مطلب
فوعه و کفریا : تک تیراندازان بزدل جیش الفتح "بتول غاوی" دختر ۱۲ ساله اهل فوعه را مجروح !!! د.  حلب :✅ جنوب شهر حلب :پس از عقب نشینی دیروز و نیروهای متحد از شیخ سعید، امروز برنامه ای برای پیشروی در این محور نداشت .✅ شمال شهر حلب :از ساعاتی قبل مسلحین با تبلیعات گسترده عملیاتی را بر ضد مواضع در منطقه شیخ نجار قدیم کلید زدند تا این لحظه اما گزارشی از تغییر خطوط تماس در این محور مخابره نشده است.✅ حومه شمالی استان حلب :نیروهای ypg با انتشار ویدیویی ادعا

ادامه مطلب  

تنفس  

درخواست حذف این مطلب
یک چیز از نقدهای اساتید دستم آمد؛ من انگار مستقیم رفته بودم سر اصل مطلب و هیچ رنگ و لعاب اضافی به مطلب نداده بودم. چرا؟ دلیل طبیعی و نا خودآگاه من برای این کار این بود که  دغدغه ی فهم این دوتا فیلسوف رو داشتم . همین و لاغیر. یکی از اساتید اینو نقطه ضعف اصلی کارم میدانست؛ اون یکی !!! جوانتر نقطه قوت من و نوعی انقلاب در رساله نویسی. تا چشمم به سیب سرخ جان دار افتاد، دیگر فکر ن !!! این ظروف یک بار مصرف جا برای سیب هم دارد یانه، بنظرم « سیب سرخ» را ب

ادامه مطلب