رقابت فئودالهای ریش دار و بی ریش  

درخواست حذف این مطلب
رقابت فئودالهای ریش دار و بی ریش محمدحسین بادامچی از آنجا که انقلاب !!! ی 1357 و سیره عملی دو نفر اول قدرت در 37 سال اخیر !!! ، !!! و آیت الله ، بر هویتی «فلسفه !!! » استوار بوده و نزاعهای عمده صدر انقلاب ایران ریشه های «ایدئولوژیک» و «اعتقادی» داشته است و بویژه «روشنفکران و شمندان» و « !!! شناسی خاص آنان» نقش اصلی را در رویدادهای !!! معاصر ایران از مشروطیت تا کنون ایفا کرده است، اغلب چنین تصور می شود که مناسبات !!! در !!! از «هویتی بنیادین» و «نظری» برخوردا

ادامه مطلب  

پاشنه آشیل  

درخواست حذف این مطلب
هر !!! تو زندگیش میتونه یه نقطه ضعف داشته باشه که دیگران ازون طریق به راحتی به وجودش نفوذ کنن و فتح اش کنن! مثلا یکی رو با پول و مسائل اقتصادی میشه !!! ید! یکی رو با مسائل دینی استحمار کرد یکی رو با درس و علم !!! ت کرد یکی رو با مهر درونی و مادرانه و همسرانه !!! کرد! اما من چی؟ پاشنه آشیل من کجاست؟ مسلما هیچ کدوم از مسائل بالا نیست. من ضعف در یک نیاز دارم! اتحاد و همکاری! یکی شدن و قیام! قیام برای عد !!! خواهی.شورش و عصیان. و اون, اینو خوووب فهمیده بود و تیر ن

ادامه مطلب  

نگرش شریعتی به شه مار !!! یستی  

درخواست حذف این مطلب
!!! علی شریعتی نگرشی نسبتا مدرن به مار !!! یسم و جامعه بی طبقه با نگرش کمونیستی داشت. شریعتی می دانست تکیه مطلق تنها به یک شه و جهان را از آن دریچه دیدن آنچنان که در قرن هجدهم و نوزدهم مد نظر عالمان و روشنفکران بود و هنوز هم در کشور ما پیروان زیادی دارد به منجل که کافکا و صادق هدایت می گفتند ختم می شود.تمام شه های قرن نوزدهمی اصطلاحا چه داروینیزم چه نگرش هگل و چه مار !!! یسم و چه تعبیرهای رهگشای فروید و علم گرایی و بقیه در صورتی که نگاهیادراکی به جها

ادامه مطلب  

واکنش مسلمین در برابر جنگ روانی دین سکولاریسم: غرب ایران زمین هم مسیر و همگام انقلاب و بیداری ...  

درخواست حذف این مطلب
واکنش مسلمین در برابر  جنگ روانی دین سکولاریسم: غرب ایران زمین هم مسیر و همگام انقلاب و بیداری ... ی   (418)   (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل ... و دین سکولاریسم») به قلم : ... مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی   بسم الله  و الحمد لله اما بعد : در طول تمام قرون اخیر که عصر انقلابات بزرگ و موفق ملل تحت ستم واستثمار کوچک و بزرگ به شمار می رود ملت ما که از یوغ  استثمارگران و  ظالمین بجان آمده است همواره برای ... ب مجدد اعتبار و عزت به تاراج رفته قهرمانا

ادامه مطلب  

سلفیت ... ئی – سعودی، جادوگران و علمای سوء یا مرجئه های عصر ؟ (298)  

درخواست حذف این مطلب
سلفیت ... ئی – سعودی، جادوگران و علمای سوء یا مرجئه های عصر ؟  (298)   (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل ... و دین سکولاریسم») به قلم : ... مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی   بسم الله  و الحمد لله اما بعد : یکی از غلطهای رایج در میان مسلمین این است که به علماء سوء و راهبان باطل و أحبار فاسد گفته می شود: که این ها مرجئه اند. یا این که، فلانی در رأس ارجاء قرار گرفته و سر دسته ی مرجئه است، یا او در بخش عقیده سلفی و در بخش دیگر جهمی و… که جهت بطلان آن به شرح

ادامه مطلب