4years-66-628  

درخواست حذف این مطلب
http://s8.picofile.com/file/8276265250/aviary_p !!! o_131247078420908990.pngآنقدر دوستت دارم که یادم نمی آید از کجا شروع شد !داستان ما نه شروع دارد و نه پایان !تو یکهو پایت را همان جایی گذاشتیکه باید میگذاشتی !دیگر هم از من نپرستا کی دوستم داری؟!مگر میشودجلوی راه اقیانوس ها را بست !مگر میشود جلوی خورشیدچیزی قرار داد که دیگر نتابد !برای دوست داشتن های من هیچ پایانی وجود ندارد ! اگر تو نباشی و حتی اگر تو نخواهی !این نویسنده داستان خودش را مینویسد !

ادامه مطلب  

4years-66-628  

درخواست حذف این مطلب
http://s8.picofile.com/file/8276265250/aviary_p !!! o_131247078420908990.pngآنقدر دوستت دارم که یادم نمی آید از کجا شروع شد !داستان ما نه شروع دارد و نه پایان !تو یکهو پایت را همان جایی گذاشتیکه باید میگذاشتی !دیگر هم از من نپرس تا کی دوستم داری؟!مگر میشود جلوی راه اقیانوس ها را بست !مگر میشود جلوی خورشید چیزی قرار داد که دیگر نتابد !برای دوست داشتن های من هیچ پایانی وجود ندارد ! اگر تو نباشی و حتی اگر تو نخواهی !این نویسنده داستان خودش را مینویسد !------------------------play !!! -------------------

ادامه مطلب