._60_.  

درخواست حذف این مطلب
بعضی آدم ها را باید آنقدر تکثیر کرد،تا مبادا نسلشان منقرض شود... آن ها که دلیلِ حالِ خوبتان هستند...آن ها که حتی با فکر ... بهشان، لبخند روی لبت می نشیند... همان آدم هایی که در بدترین شرایط، شمارا تمام و کمال پذیرا بودند... دارید اگر از این نایاب ها، دو دستی بچسبیدشان!  علی قاضی نظام  _________________________ 1_چقدر بده این شرطی شدن...  این وابست ... و عادت به زمان و مکان خاص...  اصلا فکرشو نمی ... که در عرض دو ماه انقدر به فضای ... و آموزشگاه شرطی بشم که اگه یه روز نرم

ادامه مطلب