bitc-2016  

درخواست حذف این مطلب
https://www.iftr.org/news/2016/may/iv-baku-international-theatre-conference-7-8-november-2016   سلام بعد از کلی کش و قوس بالا !!! ه فردا برای ارائه مقاله به باکو می ریم .. سرزمینی که در واقع جزئی از ایران بوده .. موضوع : تئاتر همسالان برای همسالان کودک و نوجوان در رشد اجتماعی و فرهنگی آنها تاثیر دارد . اینکه ساز و کارهای فرهنگی بسیار پیچیده اس در اون شکی نیست .. کوله بار این تجربه از چند سال تئاتر درمانی و موسیقی درمانی در مرکز روانپزشکی به دست اومد و در واقع این تز اونجا شکل گرفت و مراحل او

ادامه مطلب  

برنامه نویسی  

درخواست حذف این مطلب
 مقدمه: برنامه‌نویسی رایانه در فرهنگ واژه غیر متخصّصین ممکن است به تمام پروژه ساخت نرم‌افزار یا برنامهٔ رایانه‌ای گفته شود. با این همه برنامه‌نویسی تنها بخشی از فرایند توسعهٔ نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای است. اهمیت، توجه و منابع اختصاص داده شده به برنامه‌نویسی، بسته به ویژ ... ‌های مشخص شده محصول و خواست افراد در ... ر در پروژه و کاربران و در نهایت شیوهٔ انتخاب شده ... ی نرم‌افزار متغیر است. برنامه نویسی کامپیوتر (که اغلب به طور کوتاه ب

ادامه مطلب