اهمیت بداهه نوازی  

درخواست حذف این مطلب
بسیاری از دست اندرکاران موسیقی بخصوص آنها که دستی در آهنگسازی دارند، با بداهه نوازی میانه خوبی ندارند، حتی برخی بداهه نوازی را معادل باز ... دهان و صحبت ... بدون فکر و برنامه از پیش تعیین شده می دانند. اما اگر نگاه کوتاهی به تاریخ موسیقی بیندازیم به دفعات با ماجراهای خلق آثار ارزشمند موسیقی بصورت بداهه برخورد خواهیم کرد. در واقع اگر تنها به دو نکته توجه داشته باشیم، خواهیم دید که خلق آثار موسیقی بصورت بداهه نیز می تواند قابل احترام و یا حتی با

ادامه مطلب  

god is in the detail  

درخواست حذف این مطلب
   وقتی پیر شدم ،موهامو می بافم و ازون عینک فریم گردا می زنم.کنار شومینه رو یه کاناپه ی راحت بنفش تا وقتی چای نعنام یکم سرد شه ادامه ی شال گردن رو می بافم واسه یه نفر که هنوز نمی شناسمش.موزیکی گوش میدم که هنوز منتشر نشده.و بالا ... ه از برف دیروز میگم واسه نفر سومی که باز هم شریک ماجراهای این روزام نبوده. تعریف میکنم مثل هر روزِ دیگه با صدای خانوم گبادی از طبقه همکف که عبارات گن ... که هیچی ازشون نمی فهمیدم رو داد می زد موقع چای دم ... از جام پ ... ،الف

ادامه مطلب